Quản lý an toàn

Cập nhật lúc: 21:00 - 05/06/2021 - Thể loại: Giới thiệu

 

Vấn đề an toàn là yếu tố quan tâm hàng đầu của SH Window đối với toàn thể CNV , các công trình , dự án, đối tác khách hàng:

_SH WINDOW luôn yêu cầu toàn thể Công nhân viên khâu sản xuất tại nhà máy cũng như tại công trình, dự án nghiêm túc thực hiện các qui định về an toàn và sức khỏe và luôn tuân thủ các qui định va thực hiện nghiêm túc các buổi trainning về an toàn do Chủ đầu tư các dự án đưa ra

_Ban hành các quy định về an toàn cũng như các biện pháp nhằm đảm bảo các quy định đó được thực hiện một cách nghiêm ngặt

_Công ty không ngừng tìm cách cải thiện công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường vì mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc

thân thiện, an toàn cho người lao động và có trách nhiệm với xã hội.

_Khuyến khích các cá nhân đóng góp hoàn thiện hệ thống an toàn, sức khỏe cũng như cảnh báo về các hành vi, nguy cơ gây thiếu an toàn trong quá trình sản xuất, thi công, lắp đặt.

TIN LIÊN QUAN